ארץ היונה והצבי
צבי פראנק

קטגוריה: הנצחה

זכיתי ועלה בידי להוציא לאור הבזקים מסיפור חיינו, שלי ושל רותי, חברתי בלח"י, רעייתי ואם בנינו. מטבע הדברים ההתמקדות היא בתקופה שהטביעה את חותמה, והקרינה מאורה, על דרכנו בארץ החיים. היתה זו תקופה של גיל ההתבגרות והנעורים שלנו שבה מיצינו את עצמנו בתנועת "לוחמי חירות ישראל" (לח"י).

כמו כן מתמקד הספר במקורותינו המשפחתיים בבחינת "דור לדור יביע אומר" – וזאת, הן כדי להציג את שלשלת הדורות ושרשרת אורחות החיים, שאת עיקרם ניתן לגלות גם בכל דרכינו, והן כדי לתת כבוד ולהביע הערכה ותודה להורינו ולזקנינו על שהעניקו לנו את ציוני הדרך והסגולות לפעול כפי שפעלנו.

דור הולך ודוהה בא, והיה זה שכרנו מהוצאתו לאור של ספר זה, שלבאים אחרינו יהיה משום אגר לממש את הציווי הנצחי שבפרשת "האזינו": "זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור"; וגם מסר ותשובה למותר האדם מן הבהמה: "דע מאין באת ולאן אתה הולך". –צבי פראנק