בשרות המחתרת
דוד הכהן

קטגוריה: הנצחה // מוציא לאור: הוצאת המחבר

זכרונותיו של דוד הכהן (רוזנטל) מתקופת פעילותו באצ"ל בשנים 1940-1937 ובלח"י עד 1948.
דוד מספר על השתתפותו בפעולות רכש, כספים, מודיעין, פגישות עם מפקדים, הפילוג בין האצ"ל ולח"י ועוד.