ייבנה
מתתיהו שמואלביץ

קטגוריה: תיעוד ביוגרפי

עזרא אלנקם יכין פרסם עוד שבעה ספרים המתעדים מעשי גבורה במלחמת ישראל לחרותו ובהם רב המכר אלנקם – המתאר את חוויות המחבר כלוחם בלח"י ויצא עד כה בששה עשר מהדורות. וכן – ארץ הברית ספר הגות הדן במצוות המחייבות אותנו לרשת את הארץ שנדפס בשבע מהדורות. עזרא א. יכין מרצה במוסדות חינוך ובפני חוגים רבים ושונים בכל רחבי הארץ על תולדות מלחמת העם לחרותו ועל חוויותיו כאיש מחתרת. כמו כן כתב חוברות ומאמרים.

צבי שהמי (פינקלשטיין) איש ירושלים, הידוע בכינויו דני בית המקדש, התייתם בילדותו, עלה לארץ כבית"רי, עבד בפלוגות הגיוס בראש-פינה והצטרף כאיש אצ"ל למשטרת הישובים כמפקד בתחנת הנוטרים בתל-ליטווינסקי, ונטל חלק בפעולות ההגנה. אחרי הפילוג באצ"ל פעל כאיש לח"י בגוש דן וכמפקד הפעולות בירושלים. עם הקמת המדינה הצטרף לצה"ל ולחם לשחרור הנגב. החול המועד סוכות תשס"ד, ימים שבהם צווינו לעלות לרגל בית-המקדש, נשמתו עלתה השמיימה.