לוחמי חרות ישראל כתבים (שני כרכים)

אנשל שפילמן​

קטגוריה: ראיון // מוציא לאור: הוצאת יאיר​

שני הכרכים כוללים בתוכם את רוב פרסומי לח"י שיצאו לאור, כגון הודעות, שידורים, חוברות הסברה, עיתונים, חוברות הדרכה ומאמרים פרי עטם של אברהם שטרן – "יאיר" וחברי לח"י אחרים.