לח"י צבת ראשונה (שני כרכים)

זאב איבינסקי

קטגוריה: מחקר // מוציא לאור: הוצאת יאיר​

עיונים בנפתולי תקופה ודרך. זאב איבינסקי, כהיסטוריון, מנתח את תולדות התגבשותה של מחתרת לח"י על רקע העימות הבלתי-נמנע עם השלטון הזר. הספר מתמקד בשורשים הרעיוניים, שיש בהם מעיקרם לבטים ונפתולים ובנתיב הייסורים, השכול והכישלון, של מסה ומעש.