לקסיקון לח"י
נחמיה בן תור

קטגוריה: לקסיקון

לח"י, תנועת מחתרת עברית שהקים אברהם שטרן (יאיר) ב-1940, שמה לה בראש מעייניה להביא לגירושו של השלטון הזר הבריטי מארץ ישראל ולתחיית הריבונות העברית בכל שטחי ארץ ישראל המשוחררים. תנועת לח"י, בראשות יאיר, ואחר הירצחו בהנהגת יצחק שמיר, נתן ילין מור וישראל אלדד, לחמה מלחמת חורמה בשלטון הזר, עד כי הפכה למוראה של האימפריה הבריטית ולחיל חלוץ מוביל לערעור שלטונה של בריטניה וסילוקה מארץ ישראל.

סיפורה של מחתרת לוחמי חירות ישראל הוא נושא ספר זה, והוא מוגש לקורא באמצעות שלל ערכים נפרדים, המקנים למעיין בהם את ההבנה במהות המלחמה בשלטון הזר והמאבק לעצמאות. יהא ספר זה גלעד לגבורתם של לוחמי לח"י שחירפו נפשם למען תחיית האומה ולאלה שמסרו נפשם במלחמה לחירות ישראל.

נחמיה בן תור, מחבר הלקסיקון, לחם בשורות לח"י ובצה"ל במלחמת העצמאות, ונפצע במלחמה מספר פעמים. הוא עורך דין ומוסמך למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, ושימש בעבר כיועץ משפטי של עיריית אשדוד. כתב מספר ספרים על לח"י ועל ניסיונותיו במחתרת.