מגוב רקבון לחילים אלמונים

דוד טילמן

קטגוריה: תיעוד ביוגרפי // מוציא לאור: הוצאת יאיר​

דוד טילמן הצטרף לבית"ר בעיירה קטנה בפולין ובדרך חתחתים הצליח לעלות ארצה. חדור תחושת שליחות, הוא מוצא את דרכו לפלוגת בית"ר ומצטרף למאבק כנגד השלטון הבריטי. לאחר מכן הוא מצטרף לאצ"ל ובהמשך – ללח"י. הוא נאסר ע"י הבריטים, ישב במעצר בארץ ואף גורש לגלות אריתריאה. לאחר שובו לארץ, המשיך לפעול במסגרת לח"י, לעשות נפשות לאידיאולוגיה של לח"י ולגייס רבים למחתרת.