מעשר ראשון

ד"ר ישראל אלדד

קטגוריה: תיעוד ביוגרפי // מוציא לאור: הוצאת יאיר​

ספרו של ד"ר אלדד כולל בתוכו פרקי זיכרונות ומוסר השכל הנפרשים על פני עשר שנות מלחמה ויצירה ונמתח בין עברו בפולין ובין מעשיו ופעולותיו בישראל במחתרת לח"י. אלדד כותב על קורותיו במחתרת ובכלא ועל ייחודה של לח"י ואופיו המיוחד של המאבק לשחרור הארץ.