מפגש היסטורי
גאולה כהן

קטגוריה: תיעוד

באביב של 1966 ליד שולחן אחד הושיבה גאולה כהן את מנחם בגין, חיים לנדאו, נתן ילין-מור, יצחק שמיר, שמעון פרס, שמואל כץ, יעקב ריפטין, משה סנה, ואת אליעזר לבנה בניסיון לברר מחדש, בפרספקטיבה הסטורית את המחלוקות הישנות על דרך המאבק נגד השלון הבריטי. סדרת מפגשים בין אישים אלה הולידה את המסמך ההיסטורי רב המשקל שכונס בכרך זה.

למפגש בינינו, ראשי ההגנה האצ"ל והלח"י, לא היה תקדים. היה זה ניסיון מרגש. למרות המשקעים האישיים שזכרם טרם פג הרי המשותף לנו רב לעין ערוך על המפריד, אהבת ישראל, מסירות נפש, ההכרה בהכרח ההיסטורי של הציונות. יש מידה מרובה של סמליות בעובדה שרעיון אחד, שגם אם הוא נראה היה בעבר הלא רחוק כאבסורדי. הפך היום בר מימוש ונעשה במציאות. זהו רעיון האחדות הלאומית. המשימה המשותפת היא – הבטחת קיומו ועתידו של העם היהודי בארץ ישראל.