עולי הגרדום
חברי מערכת

קטגוריה: הנצחה

רבים הם מקדשי השם בדברי ימי עם ישראל שלחמו ומסרו נפשם על ארץ-ישראל. בתוכם מתנשאת בדורנו שורה גבוהה של הרוגי מלכות. שנים עשר גרדומים העמיד השלטון הבריטי הזר לשנים עשר לוחמי חרות עבריים, חברי מחתרת אצ"ל ולח"י, שנלחמו לסלקו מארץ-ישראל ולכונן בה את מדינת היהודים.

עשרה לוחמים – שלמה בן יוסף, אליהו בית צורי, אליהו חכים, דב גרונר, יחיאל דרזנר, מרדכי אלקחי, אליעזר קשאני, אבשלום חביב, יעקב וייס, מאיר נקר – צעדו אל עמוד התליה בגאון ושירת "התקוה" בפיהם. שני לוחמים – מאיר פיינשטיין איש אצ"ל, משה ברזני איש לח"י – הצמידו רימון נפץ בין חזותיהם ופוצצו עצמם למוות בכלא ירושלים, לפני בוא התליין.

הספר, המכיל חומר תיעודי על סיפור חייהם, מלחמתם ומותם, הוא ספר מלחמת החרות שקדמה להקמת המדינה, והוא נועד להיקרא ולהילמד לא רק כחומר היסטורי, אלא גם כמקור חוויה וגאווה לנוער, על השתייכותו לעם שאלה הם בניו.