ספר תולדות לוחמי חירות ישראל (לח"י) – כרך א'

נחמיה בן תור

קטגוריה: תיעוד ביוגרפי // מוציא לאור: הוצאת יאיר​

כרך א' עוסק בתולדות לח"י עד 1943 ומספק מבוא על הרקע ההיסטורי של העם העברי ועל הקשר שבין המולדת והעם. הספר דן בהתבססות השלטון הבריטי בארץ ישראל, בהתיישבות היהודית בארץ בתקופת העליה הראשונה והשניה, בלידתם וצמיחתם של ארגוני המחתרות בארץ תוך התמקדות בהקמתו של לח"י, רציחתו של אברהם שטרן – "יאיר" ותוצאותיה.