בצאת לח"י מהמחתרת

פנחס גינוסר

קטגוריה: עיון // מוציא לאור: הוצאת בר אילן​

פרוטוקול הועידה היחידה של חברי לח"י, בו השתתפו 12 נציגים, המגלה את הדעות השונות שרווחו בלח"י בשנה הראשונה לקיום מדינת ישראל ואת הסיבות לפילוג דרכיהם של חברי המרכז, נתן ילין מור, יצחק שמיר וישראל אלדד. כולל מבוא והערות מאת פנחס גינוסר.