ההתנקשות בלורד מוין

אנשל שפילמן

קטגוריה: תיעוד // מוציא לאור: אצ"ג

סיפורם של חברי לח"י אליהו חכים ואליהו בית צורי, התנקשותם בלורד מוין בקהיר ועלייתם לגרדום.